TCCA Nhật 90% Bột

Tên sản phẩm: TCCA Nhật 90% bột, TCCA 90%, TCCA Powder, TCCA xử lý nước hồ bơi

Thành phần hóa học: Trichloroisocyanuric Acid (C3Cl3N3O3)  90%

Số CAS: 87-90-1

Nhận dạng: Dạng bột trắng, có mùi đặc trưng.

Quy cách: 50 kg/ thùng

Cảnh báo: tránh tiếp xúc trực tiếp lên da và mắt

Xuất xứ: Nhật Bản

TCCA 90 NHat TCCA Nhat vien 200g

xem thêm

TCCA 90% (TCCA Bột 50 kg/Thùng)

Tên sản phẩm: TCCA bột, TCCA 90%, TCCA Powder, TCCA xử lý nước hồ bơi

Thành phần hóa học: Trichloroisocyanuric Acid (C3Cl3N3O3)  90%

Số CAS: 87-90-1

Nhận dạng: Dạng bột trắng đục, có mùi đặc trưng.

Quy cách: 50 kg/ thùng

Cảnh báo: tránh tiếp xúc trực tiếp lên da và mắt

Xuất xứ: Trung QuốcTCCA Bot TCCA Powder TCCA 90

xem thêm

TCCA 90% (TCCA Bột 25 kg/Thùng)

Tên sản phẩm: TCCA bột, TCCA 90%, TCCA Powder, TCCA xử lý nước hồ bơi

Thành phần hóa học: Trichloroisocyanuric Acid (C3Cl3N3O3)  90%

Số CAS: 87-90-1

Nhận dạng: Dạng bột trắng đục, có mùi đặc trưng.

Quy cách: 25 kg/ thùng

Cảnh báo: tránh tiếp xúc trực tiếp lên da và mắt

Xuất xứ: Trung Quốc

TCCA Bot TCCA Powder TCCA 90 xem thêm

TCCA 90% Bột (Xô 5 KG)

Tên sản phẩm: TCCA bột, TCCA 90%, TCCA Powder, TCCA xử lý nước hồ bơi

Thành phần hóa học: Trichloroisocyanuric Acid (C3Cl3N3O3)

Số CAS: 87-90-1

Nhận dạng: Dạng bột trắng đục, có mùi đặc trưng.

Quy cách: 5 kg/ Xô

Cảnh báo: tránh tiếp xúc trực tiếp lên da và mắt

Xuất xứ: Trung QuốcTCCA bot 90 TCCA 5kg

xem thêm

TCCA 90% Bột (Thùng 20 KG)

Tên sản phẩm: TCCA bột, TCCA 90%, TCCA Powder, TCCA xử lý nước hồ bơi

Thành phần hóa học: Trichloroisocyanuric Acid (C3Cl3N3O3)

Số CAS: 87-90-1

Nhận dạng: Dạng bột trắng đục, có mùi đặc trưng.

Quy cách: 20 kg/ thùng

Cảnh báo: tránh tiếp xúc trực tiếp lên da và mắt

Xuất xứ: Trung QuốcTCCA bot 90 TCCA powder 90 TCCA 20kg

xem thêm